Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Łukasz Pawlikowski LUK-IT

Obowiązek informacyjny.

Administratorem Państwa danych jest firma Łukasz Pawlikowski LUK-IT z siedzibą w Gielniowie przy ulicy Hubalczyków 2. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji i rozliczania zlecanych przez Państwa usług.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwa dane przekazywane są wyłącznie w celach spełnienia obowiązków podatkowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepis